Etkili ve Etkin Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Yönetici Asistanının günümüz işletmelerindeki yeri ve önemi
 • Yönetici Asistanının beden dili
 • Telefon konuşmalarını yönetebilme becerisi
 • Dosyalama, masa düzeni, evraklar
 • Yönetici – asistan ve çalışanlar arası ilişkiler
 • Büro yönetimi
 • Etkili iletişim kurma becerisi
 • Bakım ve sağlık
 • İş tanımınızda yazılı olmayanlar
 • Yöneticinin baskısını azaltmak
 • Güven nasıl inşa edilir
 • Güvenin temel değerleri neler
 • Stresli zamanlarda davranışları yönetme
 • İşyerinde pozitif psikolojinin önemi
 • Yöneticiler ve Asistanları gerçekten ne istiyor