Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile işletmelerini diğer işletmelerden farklı kılan en önemli özellik, sürekli olarak etkileşim içerisinde olan iki sistemden, yani aile ve işletmeden oluşmasıdır. Bu ikisi arasında denge kurulamaz, ilişkiler sağlıklı bir zemine oturtulamaz ise problemler artarak devam eder. Bundan kurutulmanın yolu, kurumsallaşmaktan geçmektedir. Bu konudaki danışmanlık hizmetimizde, hem aileye, hem işletmeye hem de aile-işletme ilişkileri üzerinde sistemleşme ve kurumsallaşma çalışmaları yapılmaktadır. Aile Anayasası’nın oluşturulması, aile üyelerinin işletmedeki konumlarının, yetki, görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, eski-yeni kuşak yapılandırılmasının yapılması, işletmenin kurumsallaşması gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca, 25 yılı aşan tecrübemiz ile "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" hizmeti de vermekteyiz.