Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Optimal Danışmanlık & Eğitim, girişimcilik konusunda her türlü eğitim hizmetini verebilmektedir. Şu ana kadar;

  • Dünya Bankası Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği- KÖİDD” projesinde Girişimcilik, İş Planı, Pazarlama Planı, Finansal Plan Eğitimleri ile girişimcilerin kuracakları işe yönelik İş Planı, Fizibilite Raporu hazırlama konularında danışmanlık hizmetlerini
  • KOSGEB’in üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Genç Girişimci Geliştirme Programı- GGGP” kapsamında Girişimcilik, İş Planı, Pazarlama Planı, Finansal Plan Eğitimleri ile girişimcilerin kuracakları işe yönelik İş Planı, Fizibilite Raporu hazırlama konularında danışmanlık hizmetlerini
  • KOSGEB’in gerek kendisinin gerekse de protokol imzalayarak onay verdiği diğer ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtası ile düzenlediği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı” kapsamında, Türkiye genelinde birçok il ve ilçedeki eğitimlerde, eğitmenlik hizmetlerini başarıyla vermiştir ve vermektedir.
  • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilmektedir.
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi, kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebildiği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, aşağıda belirtilen 4 ana modülden oluşan minimum 32 saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsamaktadır;
a) Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı,
b) Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar,
c) Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),
ç) Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları