KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Başvuru Formu Hazırlama Danışmanlığı

Herhangi bir işi kurmak isteyen girişimcinin, kuracağı işe yönelik olarak, Pazar Yapısı (Müşteri Kitlesi, Rekabet Ortamı), İşyeri Seçimi, Organizasyon Yapısı, İmalat-Hizmet Yapısı, Finansman , Mali Tablolar ve Karlılık Yapısı açısından gerekli çalışmaların yapılarak İş Planı’nın yada KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Başvuru Formu ve İş Modeli Formunun Hazırlanması konusundaki danışmanlık hizmetidir. Girişimci, bu çalışmayı kendisi için, muhtemel ortaklarını, banka yada diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve ikna etmek için ve KOSGEB’e başvurmak için kullanabilir.