Kurumdaşlık ve Takım Çalışması Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Takım, Liderlik kavramları, organizasyonlarda takımın yeri
 • Takımlarda liderlik türleri ve uygulama biçimleri
 • Takım türleri, takım yönetimi, takımda motivasyonu sürekli kılmak
 • Biz bilincini yaratmak ve korumak, takım üyelerinin rolleri
 • Etkin takım yaratmanın pratik yöntemleri
 • İletişim problemleri – empati
 • Farklı kişilikler için iletişim
 • İşyerinde çatışma çeşitleri
 • Yöneticinin rolü
 • Takım çalışmaları
 • Ortak bir nokta bulmak
 • Kazan-kazan prensibi
 • İletişim kavramı ve ögeleri
 • Etkili iletişimde engeller
 • Kaçınılması gereken davranışlar
 • Hatalı dinleme ve yanlış anlama
 • Empati kurma ve etkin dinleme