İş Planı-İş Modeli Hazırlama Danışmanlığı

Herhangi bir işi kurmak isteyen girişimcinin, kuracağı işe yönelik olarak, Pazar Yapısı (Müşteri Kitlesi, Rekabet Ortamı), İşyeri Seçimi, Organizasyon Yapısı, İmalat-Hizmet Yapısı, Finansman , Mali Tablolar ve Karlılık Yapısı açısından gerekli çalışmaların yapılarak İş Planı’nın yada KOSGEB Yeni Girişimci Programı İş Modeli Formu yada KANVAS İş Modeli formu hazırlanması konusundaki danışmanlık hizmetidir. Girişimci, bu çalışmayı kendisi için, muhtemel ortaklarını, banka yada diğer kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve ikna etmek için ve KOSGEB’e sunmak için kullanabilir.