Kullanım Şartları

www.optimaldanismanlik.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu site OPTİMAL Endüstri Mühendisliği Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından yaptırılmış ve hizmetinize sunulmuştur. Kullanım Koşullarında "Şirket" ifadesi, OPTİMAL Endüstri Mühendisliği Müşavirliği Ltd. Şti.’ni ifade etmektedir.

Bu web sitesi Şirket’e ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Şirket’e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce, kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme koşullarını ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu sayfayı kullanılarak Şirket’e iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır.
1. Şirket, sözleşme şartları da dâhil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler “www.optimaldanismanlik.com” sitesinde yayım anında yürürlüğe girmiş sayılır.
2. Bu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.
3. Şirket, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünler hakkında garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
Şirket, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hacklenme, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Şirket link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. İlgili sayfaların kullanımı Şirket’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları altında gerçekleşir, Şirket bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar, kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
Bu web sitesinin sahibi Şirket’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, logolar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Şirket’in mülkiyetindedir. Şirket’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan, kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Şirket, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.