Zaman Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Zaman kavramı
 • Zaman yönetimi nedir?
 • Zaman yönetimi probleminin evrenselliği
 • Zaman ve öncelik yönetimi
 • Zaman yönetimindeki zorluklar
 • Zamanı planlamanın önemi
 • Farklı hareket tarzları
 • Uygun teknik ve araçlar
 • Harcanan zamanın verimliliği
 • İç ve dış kaynakların yönetimi
 • Zaman yönetimi ve kendini yönetmek
 • Özyönetim nedir?
 • Çalışma alışkanlıklarının belirlenmesi
 • Zaman kullanım tarzıyla ilgili kalıplar