İletişim Ve Beden Dili Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • İletişim nedir?
 • Çeşitli iletişim tarzları
 • İletişim engelleri
 • Etkili iletişim becerileri
 • Empatik iletişim kurma
 • Aktif dinleme
 • İletişim sorunlarıyla baş etme
 • Neden iletişimlerimiz sağlıksız hale dönüşüyor?
 • Beden dili niçin önemlidir?
 • Beden dilinin unsurları
 • Yüz ve baş hareketleri (mimik)
 • El, kol ve parmak hareketleri (jest)
 • Kişilerarası iletişim alanı ve vücut teması
 • Beden dilinin profesyonel anlamda kullanımı hakkında öneriler