Kurumsal Check-Up

OPTİMAL’in firmanızda gerçekleştireceği arama konferansları ve teşhis çalışmaları sonunda üretim, hizmet, kalite, yönetim, pazarlama, satınalma, finansman, muhasebe ve personel ve tüm fonksiyonlarınızın;

  • Problemlerini,
  • Güçlü ve Zayıf Yönlerini,
  • Değerlendirebileceğiniz fırsatları ve sizi bekleyen olası tehditleri
OPTİMAL’in hazırlayacağı Firma Check-Up Raporuyla elde edin.

Ayrıca, 25 yılı aşan tecrübemiz ile "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" hizmeti de vermekteyiz.