Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Toplam Kalite Yönetimi Nedir?
 • TKY’nin Gelişimi Nasıl Olmuştur?
 • TKY’nin Temel İlkeleri
  • Proses Yaklaşımı
  • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
  • Sürekli İyileştirme
  • Liderlik
  • Müşteri Odaklılık
  • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
  • Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda İlişkisi
  • Hedeflerle Yönetim
  • Değişim Yönetimi
 • Günümüzde TKY Uygulamaları